Nove poruke  Članovi  Pravila foruma  Pretraga  RSS
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: EMINEM  
Forum »    Info pomoć i podrška » Info centar » Komande za IRC Chat (Sve vrste komandi...)
Komande za IRC Chat
EMINEM    Datum: Četvrtak, 27.09.2012, 03:08 | Poruka: 1
  
Poruka: 60
Pokloni: 19
ChanServ Komande

Komande mogu biti u obliku /msg chanserv, /chanserv ili /cs

/msg chanserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru -

/cs access #ime_kanala add nick nivo - davanje nivoa ili statusa nekom niku na kanalu. Voice + (vop) je nivo 3, halfop nivo 4, @op je nivo 5, SOP je nivo 10,
/cs akick #ime_kanala add nick | host (razlog) - dodavanje nika na akik listu, nik je automatski banovan pri ulasku na kanal (razlo nije obavezan)
/cs ban #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje sa zabranom ulaska na kanal (razlog nije obavezan)
/cs clear #ime_kanala (modes | bans | ops | voices | users) - ciscenje svih modova, banova, @op statusa, pluseva ili izbacivanje svih korisnika sa kanala
/cs dehalfop #ime_kanala nick - skidanje hop statusa nekome (%)
/cs deop #ime_kanala nick - skidanje @op statusa nekome
/cs deowner #ime_kanala - skidanje statusa vlasnika kanala (preuzimanje kanala)
/cs deprotect #ime_kanala nick - skidanje zastite (+a) nekome na nekom kanalu
/cs devoice #ime_kanala nick - skidanje vop statusa nekome (+)
/cs drop #ime_kanala - ponistavanje registracije kanala
/cs getkey #ime_kanala - dobijenje pass-a (shifre) kanala, rezervisano za botove, skripte i administratore
/cs halfop #ime_kanala nick - davanje hop statusa (%)
/cs identify #ime_kanala pass (sifra) - identifikacija vlasnika kanala
/cs info #ime_kanala (all) - dobijanje informacija o kanalu
/cs invite #ime_kanala - pozivate sami sebe na kanal ako je u +i modu
/cs kick #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje nekoga sa kanala
/cs list mode - lista kanala po odabranom modu ( /cs list +i - lista kanala u invite modu ), kanali u +p (private) modu nisu na listama
/cs logout #ime_kanala nick - brisanje identifikacije za kanal
/cs owner #ime_kanala - davanje statusa vlasnik kanala (+q)
/cs protect #ime_kanala nick - davanje zastite nekome na nekom kanalu (+a)
/cs register #ime_kanala pass opis_kanala - registrovanje kanala ( /cs register #dedica pik123 Dobrodosli )
/cs sendpass #ime_kanala - slanje sifre (pass) kanala na meil vlasnika kanala dat pri registraciji nika
/cs unban #ime_kanala - skidanje svih banova na kanalu ukoliko vi ne mozete uci a imate sop ili ste vlasnik kanala
/cs voice #ime_kanala nick - davanje vop statusa (+) nekome na nekom kanalu
/cs topic #ime_kanala novi_topic - promena topic-a (teme) kanala

SET komande - /cs set #kanal opcija parametri

/cs set #ime_kanala bantype broj - odredjuje vrstu bana koju ce koristiti chanserv za udaljavanje sa kanala. Odredjuju se brojevima od 0 do 3:
0 - *!user@host
1 - *!*user@host - za vise informacija probajte komandu /cs help set mlock
2 - *!*@host
3 - *!*user@*.domain
/cs set #ime_kanala desc opis_kanala - postavlja opis kanala ili tema o kojoj se na kanalu prica
/cs set #ime_kanala email neki_meil - vezivanje neke meil adrese uz kanal
/cs set #ime_kanala entrymsg poruka - postavljanje ulazne poruke koja je vidljiva pri ulasku na kanal
/cs set #ime_kanala founder nick - postavljanje vlasnika kanala
/cs set #ime_kanala keeptopic on | off - topic je sacuvan i kada je kanal prazan
/cs set #ime_kanala mlock modovi_kanala - ovim mozete blokirati modove kanala ( /cs set #dedica mlock +nt-pmik )
/cs set #ime_kanala opnotice on | off - posle svake op ili deop komande na kanal se salje notice poruka
/cs set #ime_kanala password novi_pass - promena sifre (pas-a) za kanal, morate se prvo identifikovati kao vlasnik kanala i imati njegov nik
/cs set #ime_kanala peace on | off - ukljucuje mogucnost korisnicima da koriste chanserv komande (ban, kick...) protiv korisnika sa visljim acces nivoom
/cs set #ime_kanala private on | off - kanal se pojavljuje ili ne na listi kanala posle komande /cs list
/cs set #ime_kanala restricted on | off - kick-ban sa kanala svih korisnika sa negativnim acces-om, ili ako je @op kontrola ukljucena, svih koji nisu na acces listi
/cs set #ime_kanala secure on | off - jedino korisnici sa registrovanim nikovima ili koji su na acces listama mogu uci na kanal
/cs set #ime_kanala securefounder on | off - jedino pravi vlasnik kanala moze menjati opcije kanala a ne svi oni koji znaju pass ili sifru
/cs set #ime_kanala secureops on | off - jedino osobe na acces listama mogu dobiti status @op-a na kanalu
/cs set #ime_kanala signkick on | off | level - kick preko chanserva bice potpisan nikom koji je komandu i napisao
/cs set #ime_kanala topiclock on | off - "zakljucavanje" topica, promena je moguca jedino preko komande /topic
/cs set #ime_kanala web_adresa - vezivanje neke web adrese uz kanal (url)
/cs set #ime_kanala sucessor nik - ovim se postavlja naslednik kanala ukoliko nik pravog vlasnika bude dropovan ili ponisten
/cs set #ime_kanala xop on | off - ovim birate nacin davanja statusa na kanalima, ukljucenjem koristite klasicne @op komande a iskljucenjem access komande ( /cs help set xop - za vise informacija )

Davanje statusa na kanalima

Ako vam je xop opcija ukljucena, statuse dajete (skidate) sledecim komandama:

/cs vop #ime_kanala add (del) nick
/cs hop #ime_kanala add (del) nick
/cs aop #ime_kanala add (del) nick
/cs sop #ime_kanala add (del) nick

U protivnom ( xop iskljucen ) komande su:

/cs access #ime kanala add nick 1 - za vop (voice)
/cs access #ime kanala add nick 3 - za halfop ( % )
/cs acces #ime_kanala add nick 5 - za aop
/cs access #ime_kanala add nick 10 - za sop

NickServ Komande

Komande mogu biti u obliku /msg nickserv, /nickserv ili /ns...

/msg nickserv help - spisak komandi i opcija dostupnih na serveru

/ns register pass vas_meil - registracija nika pod kojim ste konektovani, pass ili sifra ima 5 karaktera minimum ( /ns register xyz123 )
/ns identify pass - identifikacija nika posle svake konekcije ( /ns identify xyz123 )
/ns drop vas_nick - ponistenje registrovanog nika, morate se prvo identifikovati ( /ns drop Fowler )
/ns sendpass vas_nick - ako zaboravite sifru (pass) vaseg nika, ovim je dobijate nazad na meil dat pri registraciji ( /ns sendpass Dedica )
/ns access add mask [dell mask]
- lista adresa kojima nickserv dozvoljava da koriste vas nik. Ako koristite vise provajdera ovim omogucavate ( posle komande identify) da vas nik bude prepoznat i zasticen iako koristite neki drugi provajder nego pri registraciji istog ( /ns access add user@*.verat.net vas uobicajeni provajder je, recimo, ptt.yu )
/ns ghost nick pass - posle naglog prekida konekcije, desava se da vas nik ostane na kanalima i da vam nickserv ne prihvati identifikaciju jer ste vec prisutni na kanalima. Ovim izbacujete taj nik "fantom" ( /ns ghost misaofk xyz123 )
/ns group nick pass - linkovanje ili povezivanje nikova u jednu grupu. Ovim cuvate privilegije i statuse na kanalima za sve nikove u grupi a kao pass koristite samo onaj za glavni nik. Grupe se ne mogu linkovati. Konektovani ste kao Pera sa pass-om zyx456, a vas glavni nik je Dedica sa pass-om xyz123 ; upisite /ns group Dedica xyz123 i vas nik Pera dobija sve privilegije vaseg glavnog nika. Ovo mozete uraditi za sve registrovane nikove koje koristite.
/ns info nick - dobijanje informacija o nekom niku ( /ns info misaofk )
/ns recover vas_nick pass - ovim mozete povratiti vas nik ukoliko ga neko drugi koristi. Posle jedne minute mozete ponovo koristiti vas nik ( /ns recover misaofk xyz123 )
/ns release vas_nick pass - ako vam je jedna minuta preduga (posle recover) ovom komandom skracujete cekanje ( /ns release misaofk xyz123 )

SET komande - /ns set opcija parametri

/ns set password novi_pass - promena shifre (nova shifra) morate se prvo identifikovati kao vlasnik nika ( /ns set password zyx789 )
/ns set kill (on | quick | immed | off) - zastita registrovanog nika. Korisnik koji koristi vas nik ima 60 sekundi za promenu nika ili identifikaciju (ovo vazi i za vas) Opcijom quick vreme se smanjuje na 20 sekundi, immed je trenutna promena ( /ns set kill on )
/ns set email adresa - vezivanje meil adrese uz vas nik. Vidljiva posle komande /info nick ( /ns set email misaofk@misaofk.org )
/ns set url adresa - vezivanje neke web adrese (vas sajt recimo) uz vas nik. Adresa je vidljiva posle komande /info nick ( /ns set url www.misaofk.info )
/ns set icq adresa - vezivanje vase icq adrese ( /ns set icq 12345678 )
/ns set hide {email | usermask | quit} (on | off) - ovim dozvoljavate ili ne davanje datih informacija o vama posle komande /ns info nick. Moguce su sve kombinacije ( /ns set hide email on ; /ns set hide usermask off )
/ns set greet poruka - pozdravna poruka uz vas nik vidljiva pri ulasku na kanale sa aktiviranom opcijom greet ( /ns set greet odi dedi ludo jedna )
/ns set secure (on | off) - dodatna sigurnost za registrovane nikove. Morate se identifikovati iako vam je nik na access listi ( /ns set secure on )
/ns set private (on | off) - ako je opcija private ukljucena (on), vas nik se nece pojaviti na listi posle komande /ns nick list ( /ns set private on )
/ns set msg (on | off) - odaberite nacin komuniciranja izmedju vas i services; on za poruke, off za notice ( /ns set msg on )

BotServ Komande

Komande mogu biti u obliku /msg botserv, /botserv ili /bs

/msg botserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru

/bs info #ime_kanala ime_bota - dobijanje informacja o botu na kanalu
/bs act #ime_kanala tekst - slanje teksta na kanal preko bota u obliku akcije *Dedica vas pozdravlja
/bs assign #ime_kanala nick_bota - dodavanje bota na kanal ( administratori )
/bs badwords #ime_kanala add rech - dodavanje zabranjenih reci na listu
/bs badwords #ime_kanala del (rech | broj) - brisanje dodate reci
/bs badwords #ime_kanala list - lista zabranjenih reci
/bs badwords #ime_kanala clear - brisanje liste zabranjenih reci
/bs unassign #ime_kanala - "skidanje" bota sa kanala
/bs bot add nick korisnik host pravo_ime - komanda rezervisana za administratore /bs help bot - za dobijanje vise informacija
/bs botlist - lista botova dostupnih na serveru
/bs say #ime_kanala tekst - slanje teksta na kanal preko bota
/bs unassign #ime_kanala - "skidanje" bota sa kanala

KICK opcije

/bs kick #ime_kanala badwords (on | off) - bot dozvoljava ili ne ruzne reci (psovke ili uvrede)
/bs kick #ime_kanala badwords on broj - broj (od 2 do 9) oznacava koliko puta ce isti korisnik biti kick-nut pre bana (pr. 2 znaci kick pa ban ukoliko ponovi zabranjenu rech)
/bs kick #ime_kanala bolds (on | off) - bot dozvoljava ili ne podebljana slova
/bs kick #ime_kanala caps (on | off) - bot dozvoljava ili ne velika slova
/bs kick #ime_kanala colors (on | off) - bot dozvoljava ili ne obojeni tekst i crteze na kanalu
/bs kick #ime_kanala flood (on | off) - bot dozvoljava ili ne flood na kanalu
/bs kick #ime_kanala flood 2 3 5 - konfiguracija anti-flooda : kick pa ban za tri linije u pet sekundi
/bs kick #ime_kanala repeat (on | off) - bot dozvoljava ili ne ponavljanje teksta
/bs kick #ime_kanala reverses (on | off) - bot dozvljava ili ne tekst pisan unazad
/bs kick #ime_kanala underline (on | off) - bot dozvoljava ili ne podvucen tekst

SET Komande

/bs set #ime_kanala dontkickops (on | off) - bot izbacuje ili ne @opove
/bs set #ime_kanala dontkickvoices (on | off) - bot izbacuje ili ne voices (korisnike sa + ispred nika)
/bs set #ime_kanala fantasy (on | off) - ukjucivanje pojedinih komandi koje bot izvrsava kao opovanje ili ban. Komande su u obliku !op, !ban, !deop...
/bs set #ime_kanala greet (on | off) - pozdravna poruka koju bot salje pri ulasku korisnika na kanal
/bs set #ime_kanala nobot (on | off) - iskljucuje bota sa kanala
/bs set #ime_kanala symbiosis (on | off) - pri izvrsenju pojedinih komandi ili akcija (kick ili topic) chanserv je zamenjen imenom bota
/bs set #ime_bota private (on | off) - rezrvisano za administratore ( /bs help set private - za vise informacija )

MemoServ Komande

Komande mogu biti u obliku /msg memoserv, /memoserv ili /ms
/msg memoserv help - spisak komandi i opcija dostupnih na serveru

/ms del (nick | kanal) (broj | liste | all) - brisanje jednog ili svih memo poruka ( /ms del 1 ; /ms del all )
/ms info (nick | kanal) - informacije o primljenim porukama nekog nika ili kanala ( /ms info #pricaonica)
/ms list (new) - lista svih ili samo novih memo poruka ( /ms list new ) Posle komande list sve poruke su oznacene brojevima
/ms read (broj | last | new) - citanje poruka po broju, zadnje pristigle ili nove ( /ms read last )
/ms send (nick | kanal) tekst_poruke - slanje memo poruke nekom niku ili svima na kanalu ( /ms send Dedica Kako da udjem na pricaonicu? )
/ms set opcija parametri - konfiguracija pojedinih opcija
/ ms set limit (nick | kanal) broj - ogranicava broj primljenih poruka
/ms set notify (on | logon | new | off) - slanje informacija o primljenoj memo poruci: on - pri konekciji, prijemu i povratku sa away; logon - pri konekciji i povratku sa away; new - pri prijemu

Za pomoc oko komandi kucajte /msg operserv help .Sve komande poslate OperServu su snimljene i logovane Ako ste dostigli nivo administratota ili ircop-a sve ovo bi vec trebali znati mada malo podsecanja nije na odmet

/msg operserv global poruka - slanje poruke svim korisnicima na mrezi vidljiva u aktivnom prozoru
/msg operserv stats [akill | all | reset] - statistike servera od momenta pokretanja services, broj registrovanih kanala i nikova, trenutne statistike, akill i sqline statistike. Bez opcija dobijate trenutnu statistiku ; UPTIME je ista funkcija kao i STATS
/msg operserv oper add nick - dodavanje servis operatora (ircop) od strane administratora
oper del {nick | broj | liste} - ponistavanje nika ili cele liste
oper list [mask | liste] - lista services operatora
oper clear - kompletno ciscenje liste
/msg operserv admin add nick - dodavanje admina od strane services root
admin del {nick | broj | liste}
admin list [mask | liste]
admin clear
/msg operserv ignore {add | del | list} [time] [nick] - postavljanje ignore opcije izmedju services i korisnika na odredjeno vreme ili do ponovnog pokretanja
Default vrednosti su u sekundama tj, s za sekunde, m za minute, h za sate i d za dane, nemoguce je kombinovati ih; 0 je za stalan
/msg operserv mode #kanal modes - postavljanje modova za kanal od strane IRCops
/msg operserv umode user modes - promena modusa korisnika na kanalima od strane administratora
/msg operserv oline user flags - postavljanje operflag-a nekom korisniku od strane administratora
/msg operserv clearmodes #kanal [all] - skidanje svih binarnih modusa sa kanala (i,k,l,m,n,p,s,t) i svih banova ; opcijom all skidaju se i svi +o i +v statusi sa kanala
/msg operserv kick #kanal nick razlog - parametri su isti kao i za normalni kick od strane @op-a stim sto je ovde kick potpisan operservom i ircop-om koji je koristi *** Fowler has been kicked off channel #pricaonica by OperServ

AKILL
/msg operserv akill add [+trajanje] mask:razlog
akill del {mask | broj | liste}
akill list [mask | liste]
akill view [mask | liste]
akill clear

SGLINE
/msg OperServ SGLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
sgline del {mask | broj | lista}
sgline list [mask | lista]
sgline view [mask | lista]
sgline clear

SQLINE
/msg OperServ SQLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
sqline del {mask | broj | lista}
sqline list [mask | lista]
sqline view [mask | lista]
sqline clear

SZLINE
/msg OperServ SZLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
szline del {mask | broj | lista}
szline list [mask | lista]
szline view [masque | lista]
szline clear
Trajanje bana je ceo broj kojem sledi d (dani), h (sati), ili m (minuti). Ako ne stavite jedinicu za vreme, ban ce biti +30d (default vrednost).
Za trajni ban (szline) stavite vrednost +0. Komandom stats akill mozete konsultovati ove vrednosti.

SET Komande

/msg operserv set opcija vrednost - aktuelne opcije su:

/msg operserv set readonly {on | off}
/msg operserv set logchan {on | off}
/msg operserv set debug {on | off | broj}
/msg operserv set noexpire {on | off}
/msg operserv set superadmin {on | off}
/msg operserv noop set server
/msg operserv noop revoke server
/msg operserv jupe server [razlog]
/msg operserv raw tekst
/msg operserv update
/msg operserv reload
/msg operserv quit
/msg operserv shutdown
/msg operserv restart
/msg operserv killclones
/msg operserv chanlist [{model | nick} [secret]]
/msg operserv userlist [{model | kanal} [invisible]]
/msg operserv exception add [+vreme] mask limit razlog
exception del {mask | lista}
exception move broj pozicija
exception list [mask | lista]
exception view [mask | lista]
/msg operserv session list minimal
session view host
session list
session view

HostServ Komande

Komande su rezervisane za Servis administratore i servis operatore (ircop). Za pomoc kucajte /oper help ili /admin help

/msg hostserv on - aktivira vas vhost (virtuelni ili lazni host) vidljiv komandom /whois
/msg hostserv set - postavljanje vhosta nekom niku
Ako ircd podnosi promenu identiteta, mozete koristiti komandu: /msg hostserv set @
/msg hostserv setall - konfiguracija vhosta za sve nickove iste grupe
Ako ircd podnosi promenu identiteta kotistite SET @
/msg hostserv off - Iskljucuje vam vhost koji koristite i vas IP postaje vidljiv
/msg hostserv del - brisanje vhosta navedenom niku
/msg hostserv list [|] - lista odgovoarajucih vhost-ova
/msg hostserv group - postavlja vhost aktuelnog nika svima u grupi (sinhronizacija istog vhosta svim nikovima jedne grupe)


Forum »    Info pomoć i podrška » Info centar » Komande za IRC Chat (Sve vrste komandi...)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

16:50h
Današnje posete Boje grupa
Triglavski Administrator, Moderator, Forum moderator, Urednik, Uploader, Vip, Korisnik, Blokiran, [BOT]

DMCA Notice

Bollywood Srbija DOES NOT! stream videos or host content of any kind, the videos you watch are hosted and shown from sites such as YouTube, Tudou, Megavideo, etc. Any videos shown on 3rd party websites have passed their own stringent internal vetting procedures and as such are assumed as fully authorized for publication by the content owners.

Copyright © bollywoodsrbija.com All Rights Reserved © 2024 | Design by: Lazar-Beli Nikolić

Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.